در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
 • e-learning

  ورود به کلاس مجازی 101
  ورود به کلاس مجازی 102
  ورود به کلاس مجازی 103
  ورود به کلاس مجازی 104
  ورود به کلاس مجازی 105
  ورود به کلاس مجازی 106

   

  برنامه کلاس های مجازی پنج شنبه 99/01/28 (پسران)
  برنامه کلاس های مجازی دختران
  برنامه کلاس های مجازی شنبه 99/01/30 (پسران)
  برنامه کلاس های مجازی یک شنبه99/01/31 (پسران)
  برنامه کلاس های مجازی دو شنبه99/02/01 (پسران)
  برنامه کلاس های مجازی سه شنبه99/02/02 (پسران)
  برنامه کلاس های مجازی شنبه99/02/06 (پسران)
  برنامه کلاس های مجازی شنبه99/02/06 (دختران)

   

  نظرات کاربران