در حال بارگذاری ...
یکشنبه 23 خرداد 1400
 • بازدید رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی و هیئت همراه از آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)قاین

  بازدید رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان  جنوبی

  از آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)

  به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی به همراه معاونت اداری و مالی ، روسای امور اداری ، امور مالی و حراست دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی در دیدار با کارکنان آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) قاین، از دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه های ماموریت گرای کشور نام برد و اظهار داشت این دانشگاه طی سالیان گذشته مسئولیت تامین تکنسین ها به عنوان حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه را بر عهده داشته است.

  مهندس نخعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی با اشاره به قابلیت های ارزشمند دانشگاه فنی و حرفه ای در خصوص تربیت نیروی کارآمد و فناور ، بر لزوم استفاده هرچه بیشتر از این پتانسیل ها تاکید داشته و از آموزشکده فنی و حرفه ای قاینبه عنوان نمونه موفق یک مرکز آموزش عالی فنی یاد کرد.

  در این دیدار رئیس استانی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از خدمات ارزنده محمدحسن اکبری مطلق رئیس سابق آموزشکده فنی و حرفه ای قاین که به کسوت بازنشستگی نایل آمده اند با اهداء لوح ، تقدیر بعمل آورد.

  در ادامه شورای اداری آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) قاین با هدف بررسی مشکلات و پیشنهادات و نکته نظرات در حوزه های کاری و همچنین ارزیابی سایر فرآیندها و فعالیت های مربوط به این بخش با حضور ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای منعقد گردید.

  نظرات کاربران