در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
 • گل رفت وشمیم خوشش اینجاست هنوز

  بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز

  رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا

  لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

  رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

  گل رفت وشمیم خوشش اینجاست هنوز

  بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز

  رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا

  لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

  رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

  نظرات کاربران