در حال بارگذاری ...
یکشنبه 23 خرداد 1400
  • از دانشجویان و اساتید گرامی خواهشمند است با توجه به حضور نماینده شریف قاینات و زیرکوه و رییس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در این وبینار که چهارشنبه ساعت ۹ برگزار میگردد شرکت نمایند

    از دانشجویان و اساتید گرامی خواهشمند است با توجه به حضور نماینده شریف قاینات و زیرکوه و رییس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در این وبینار که چهارشنبه ساعت ۹ برگزار میگردد شرکت نمایند
    http://5.232.208.1/gov1400

    نظرات کاربران